Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie


Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
MDK w Krasnymstawie prowadzi zajęcia o charakterze artystycznym w 5 podstawowych pracowniach:tanecznej, plastycznej, muzycznej oraz teatru i słowa.
Imprezy o charakterze masowym realizuje pracownia imprez, pracująca w dwóch działach artystyczno – oświatowym i plastyczno – wystawienniczym.
W trakcie ferii zimowych i wakacji MDK prowadzi działalność w formie rekreacyjno rozrywkowej realizując formy okazjonalne, otwartych warsztatów artystycznych.