Gmina Konopnica


Gmina Konopnica jest podmiejską gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina.
Dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina.
Urozmaicony krajobraz, malownicze miejsca widokowe, nieskażone środowisko stanowią bazę dla rozwoju turystyki.
Na terenie gminy Konopnica istnieje kilka prywatnych stawów rybnych (Konopnica, Uniszowice, Motycz, Kozubszczyzna).
W dolinach rzek i na terenach bagnistych w rejonie Konopnicy, Radawca i Motycza planowane są zbiorniki wodne z niezbędną infrastrukturą rekreacyjną.
Istotne znaczenie dla rozwoju rekreacji mają te tereny gminy,które sąsiadują z Zalewem Zemborzyckim i Starym Lasem.
Walory letniskowe mają wsie oparte o kompleksy leśne: Radawiec Duży, Zemborzyce, Stasin, Motycz Leśny i Sporniak.
Mogą one stanowić bazę dla wypoczynku weekendowego i codziennego mieszkańców miasta Lublina.
Do zabytków znajdujących się pod ścisłą ochroną konserwatorską należą:
-zespół dworsko-pałacowy w Motyczu (przełom XIX/XX wieku)
-cmentarz rzymsko-katolicki w Konopnicy
-grodzisko w Motyczu z VI-IX w n.e.zaadoptowane na foratalitium.
Ponadto do obiektów o walorach kulturowych występujących na terenie gminy należy zaliczyć:
-neogotycki kościół p.w. N.M.P. w Konopnicy z 1906 r.
-park pałacowy w Radawcu Dużym
-ruiny XVIII wiecznej dzwonnicy w Konopnicy
-zespół budynków stacji kolejowej w Motyczu
EKO-ENERGIA w gminie Konopnica:
-inwestycja obejmowała montaż kompletnych instalacji solarnych wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi
-wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu wraz z podniesieniem jakości życia lokalnych społeczności